dodir-svjesnosti.com
Prepoznavanje samoniklog bilja – radionica
Prije tjedan dana, prisustvovala sam na jednoj radionici koja se održala na temu prepoznavanja jestivog samoniklog bilja. Kako je proljeće već uzelo svoj mah, po livadi i u šumi se mogu naći brojne…