dodir-svjesnosti.com
Vještine komunikacije 18.dio: Kako izbjeći ogovaranje
Ogovaranje je nažalost u dosta slučajeva sastavni dio razgovora. Neki će reći da je ono bezopasna zabava, iako ponekad nije tako. Ogovaranje je poprilično zavodljivo i lako se u njega upustiti. No,…