dodir-svjesnosti.com
Vještine komunikacije 14.dio: Pravila komunikacije
Komunikacija je proces koji se odvija u dva smjera. Ako ne poštujemo ovu činjenicu tada ne znamo komunicirati niti ne komuniciramo. Isto tako, tada nećemo imati kvalitetu u odnosima koju bismo želj…