dodir-svjesnosti.com
Vještine komunikacije 12.dio: Kako konstruktivno iznijeti svoje mišljenje?
Koliko vam se puta u životu dogodilo da ste rekli sugovorniku “samo sam iskren/a”? Činjenica je da je u redu i poželjno biti iskren no, pitanje je na koji način izražavamo istinu. Ako poruku koju ž…