dodir-svjesnosti.com
Smrt pred nama
Često kažem ljudima da moraju prvo umrijeti ako žele zaista živjeti. Putovnica za život nalazi se u tome da zamislite da ležite u grobu. Zamislite da ležite u lijesu u kojem god položaju hoćete. U …