dodir-svjesnosti.com
Vještina komunikacije 6.dio: Kako izreći svoje osjećaje?
Biti u stanju od komunicirati svoje emocije je izazov svakome od nas. Kad se nađemo u takvim situacijama, jedina emocija koju imamo je strah od ishoda komunikacijskog procesa. Je li vam to zvuči po…