dodir-svjesnosti.com
Biti čovjek
1. Dobit ćete tijelo. Možete ga voljeti ili mrziti ali bit će vaše cijelog života. 2. Učit ćete lekcije. Upisani ste u redovnu školu koja se zove Život. U toj školi, svakodnevno ćete imati prilike …