dodir-svjesnosti.com
Vještina komunikacije 2. dio: Kako ostvariti jasnoću u komunikaciji?
Komunikacija je neophodna. Bez nje nema života. S obzirom na tako veliku važnost komunikacije, postavlja se pitanje: kolika je kvaliteta vaše sposobnosti komuniciranja? Komunikacija ima svoje zakon…