dodir-svjesnosti.com
Unutarnji mir
Sve je više primjetno da je naš život postao „nemiran“ i stresan. Zašto? Izgleda da se događa sve više podražaja tijekom 24 sata.