dodir-svjesnosti.com
Šumska jagoda
Najčešći domaći nazivi: divlja jagoda, jagodnjak, kitnjača, pozemljuša Opis: Višegodišnja biljka visoka do 15 cm s kosim podankom iz kojeg na dugim peteljkama izbijaju listovi. Sastoje se od t…