dodir-svjesnosti.com
Načelo zajedništva
Zajedništvo je svijest da smo svi povezani u cjelinu u kojoj ostvarujemo zajednički cilj. Zajedništvo omogućuje opstanak, razvoj i napredak pojedinaca i društva kao cjeline. Što smo svjesniji, to n…