dodir-svjesnosti.com
Definicija je laser dobre komunikacije
Definicija je važan element dobre i uspješne komunikacije… Zato je važno uvijek, na početku svakog razgovora i dogovora iznijeti svoju definiciju i provjeriti da li se definicije slažu. Vrlo često …