dodir-svjesnosti.com
Igra davanja i primanja
“Ako Bog da…” – ovaj izraz često koriste stariji ljudi kada je riječ o događaju koji bi se trebao dogoditi, pogotovo ako se radi o malo daljnjoj budućnosti. Izraz možemo shvatiti ograničavajuće ako…