dodir-svjesnosti.com
Čeznete li i vi za slobodom?
Vjerujem da ćete se složiti da većina ljudi čezne za slobodom. Pod slobodom najčešće podrazumijevamo lakoću, osjećaj da se ništa ne mora a da se sve može, da smo neograničeni i da radimo što god že…