dodir-svjesnosti.com
10 najstarijih živućih drveća na svijetu
Možete li, a da se ne divite veličanstvenosti ovih drveća koja su stara po nekoliko tisuća godina?! Koliko je tada ljudski život neusporedivo malen pokraj ovih živućih divova koji su preživjeli ras…