dodir-svjesnosti.com
Dosadašnje humanitarne aktivnosti
U razdoblju od 2007-2015 godine udruga Svjetlo života ostvarila je slijedeće rezultate u okviru humanitarnog djelovanja : 1. održano je oko 630 kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditelj…