dobrytrh.sk
Venujte 2% združeniu Punkt!
Dobrý trh je prvým Zero Waste festivalom na Slovensku. Chceme naučiť aj iné podujatia, ako znížiť odpad. Pomôžte nám dvoma percentami. Len desatina z nášho odpadu do čierneho kontajnera, všetko ostatné zredukujeme, vytriedime a skompostujeme. Zero waste opatreniami sme už zabránili vzniku niekoľkých ton odpadu, ktoré by skončili v spaľovni. S našou koncepciou redukcie odpadu sa chceme podeliť aj