dobrytrh.sk
Pripravte váš festival bez odpadu!
Chcete, aby vaše obľúbené festivaly alebo rodné mestá neprodukovali zbytočný odpad? Upozornite ich na možnosť školenia Festival bez odpadu od organizátorov Dobrého trhu Punkt a odborníkov na odpadové hospodárstvo Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky Ďalšie školenie pre organizátorov festivalov a podujatí, ktorí chcú znížiť množstvo odpadu, sa uskutoční 16. mája v Bratislave. Na workshope sa