dobrytrh.sk
Prihláste svoje ratolesti na detský trh
Máte doma nádejného mladého podnikavca? Prihláste ho na detský trh, ktorý je súčasťou Dobrý trh v Starej tržnici a okolí. Detský trh sa koná v Central pasáži, prepojenej s budovou Starej tržnice. Napečte koláče, pripravte umelecké diela a dielka, vyrobte darčeky, vytrieďte hračky či oblečenie a poskytnite svojej ratolesti skúsenosť s predajom