dobrytrh.sk
Prihláste sa na workshop Festival bez odpadu
Dobrý trh je prvé podujatie na Slovensku, ktoré uplatňuje stratégiu Zero Waste. V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) sme vytvorili Zero waste metodiku vďaka ktorej je možné dosiahnuť výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu. Koncepciu znižovania odpadu sa snažíme šíriť aj ďalej. V roku