dobrytrh.sk
Hľadáme PR manažéra / manažérku do nášho tímu
Do občianskeho združenia Punkt hľadáme zodpovedného, kreatívneho PR manažéra/ku, ktorý vie pracovať so slovom a zaujíma sa o súčasné témy rozvoja mesta. Združenie Punkt sa venuje propagácii a podpore výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Zaoberáme sa rozvojom mesta, podporou komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojením potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom