dobrytrh.sk
Aký dobrý bol Dobrý trh v Starej tržnici a okolí?
Váš názor nás posúva vpred. Pripravili sme si preto už tradične dotazníky. Vyberte si ten, ktorý sa Vás týka a venujte nám, prosíme, pár minút svojho času. Niekoľkých z Vás vyžrebujeme a obdarujeme zaujímavými darčekmi Dotazník pre návštevníkov -