dobrytrh.sk
Aký dobrý bol Dobrý trh? Dajte nám spätnú väzbu
Pomôžte nám zhodnotiť Dobrý trh na Jakubáku, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať. Tentokrá sme pripravili až 3 rôzne dotazníky - pre návštevníkov trhu, pre susedov z okolia Jakubovho námestia a pre predajcov na trhu. Vyberte si dotazník, ktorý sa vás týka a povedzte nám svoj názor. Niekoľkých z vás vyžrebujeme