dobrespravy.jednoduchyzivot.sk
4.4. Medzinárodný deň bez násilia
V živote sa bohužiaľ stretávame s rôznymi formami násilia. Často ide o domáce násilie charakteru fyzického, psychického a sexuálneho, šikana, týranie alebo zneužívanie. Ide o porušovanie základných…
Jednoduchý Život