dobrespravy.jednoduchyzivot.sk
22.10. Medzinárodný deň školských knižníc
Knižnica je brána do života. Zámerom dňa je vyzdvihnúť význam a prínos knižníc pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a …
Monika