dobrespravy.jednoduchyzivot.sk
22.3. Svetový deň vody
Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučenia…
Jednoduchý Život