dobrespravy.jednoduchyzivot.sk
19.4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO.…
Jednoduchý Život