dobrespravy.jednoduchyzivot.sk
13.3. Medzinárodný deň planetárii
V čase jarnej rovnodennosti sa tento deň využíva na poskytovanie poznatkov verejnosti o astronómii a o práci s astronomickými zariadeniami.
Jednoduchý Život