dobrespravy.jednoduchyzivot.sk
12.6. SVETOVÝ DEŇ PROTI DETSKEJ PRÁCI
Veľa detí vo svete sa nemôže slobodne hrať, chodiť do školy. Odhaduje sa, že do vykonávania detskej práce je zapojených až 168 miliónov detí vo veku 5 – 14 rokov. Mnohé z nich sú vykorisťované, zne…
Monika