doboga.pl
Terminarz Domu Rekolekcyjnego w Bysławku - doBoga.pl
REKOLEKCJE PEŁNIA ŻYCIA 22-24.11.2019 20-22.03.2020 JAK ŻYĆ SŁOWEM? ŁK 5 13-15.03.2020 JAK BYĆ UCZNIEM? MT 9 22-26.01.2020 26-30.08.2020 O MODLITWIE OSOBISTEJ MT 6 13-15.12.2019 O SPOWIEDZI 17-19.01.2020 REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW BUDOWA 8-10.11.2019 PIĘĆ JĘZYKÓW MIŁOŚCI 3-5.01.2020 PIĘĆ JĘZYKÓW MIŁOŚCI 21-23.02.2020 BUDOWA 17-19.04.2020 1-3.05.2020 7-9.08.2020 WARSZTATY JAK GŁOSIĆKERYGMAT? ŁK 24dla księży i diakonów …