do-poznania.pl
Dlaczego zmieniamy czas z letniego na zimowy i odwrotnie?
Od lat dwa razy do roku portale społecznościowe, programy telewizyjne, audycje radiowe i inne ośrodki przypominają nam, że w dniu X miesiąca Y będziemy dłużej bądź krócej spać o jedną godzinę zegar…