do-poznania.pl
Czym są serwery rackowe?
Samo słowo serwer jest terminem dwuznacznym, odnoszącym się do nazywanej w ten sposób fizycznej maszyny lub oprogramowania na niej zainstalowanego. Jest to program/urządzenie świadczące usługi na r…