do-poznania.pl
Czy teren koncertu musi być ogrodzony?
Koncerty to zazwyczaj wielkie wydarzenia skupiające ogromna liczbę ludzi w jednym miejscu. Organizator musi zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie imprezy. Nadzór nad jej przebiegiem powinny …