dnaanalys.se
World Stem Cell Summit
World Stem Cell Summit är en konferens där man presenterar nya medicinska genombrott från internationella forskare och läkare inom stamcells teknik och regenerativ medicin. World stamceller Summit (WSCS) är världens största mässa kring avancerade terapier och samlar mer än 1500 deltagare från 40 länder. Talarna dela innovationer som omfattar orsaker till sjukdomar, att odla mini-hjärnor,Read More