dnaanalys.se
Typ 2 diabetes och fetma kan snart botas med genterapi
Ny forskning visar att genterapi kan vända markörer av typ 2 diabetes och fetma hos möss. Resultatet visar att små förändringar av våra gener kommer snart ha möjlighet att vända på metabola sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes hos människor. Det totala antalet fall av diabetes är på uppgång globalt. I hela världen är situationen alarmerandeRead More