dnaanalys.se
Forskare skapade konstgjorda syntetiska embryon
I ett genombrott som omdefinierar hur livet kan skapas har embryologer vid University of Cambridge i Storbritannien arbetat med mus embryon från stamceller. De är syntetiska embryon som varken använder ägg eller spermier. Bara celler plockade från ett annat embryo. Varför det är ett genombrott? Konstgjorda embryon kommer att göra det lättare för forskare attRead More