dnaanalys.se
Genome ingenjörer har gjort mer än 13 000 Genome redigeringar i en enda cell
Gruppen på Harvard gjorde 13 200 CRISPR ändringar i en enda cell. Ett team på George Church Harvard lab som leds av George Church vill skriva om genom i en betydligt större skala än vad som har varit möjligt, något de säger kan leda till radikal redesign av arter – även människor. Liknande projekt harRead More