dnaanalys.se
Ny cell upptäckt som kan påverka cystisk fibros
Upptäckten av en ny typ av cell kan i grunden förändra hur cystisk fibros forskare utvecklar botemedel mot Cystisk fibros som är en ärftlig sjukdom. Cystisk fibros är en ovanlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska vara. Ett papper som publiceras i vetenskapsmagasinet Nature beskriverRead More