dnaanalys.se
Forskarna har utvecklat CRISPR-SKIP en ny effektivare CRISPR metod
CRISPR-SKIP är mer precis än traditionell CRISPR. CRISPR gen editering har revolutionerat biomedicin och bioteknologi genom att att konstruera gener i levande celler. Nu presenteras en mångsidigare metod som kallas CRISPR-Skip. Metoden kan användas för att kontrollera hur gener uttrycks och regleras. CRISPR-Skip använder cytidin deaminaes Single-Base redaktörer. För behandlingar av tillstånd som orsakas avRead More