dnaanalys.se
Bota cancer med genetik - revolution av nya läkemedel och vacciner
Cancer dödade 8 800 000 människor i 2015 över hela världen enligt WHO. Traditionell onkologibehandling har till stor del fokuserat på att rikta varje persons tumörer och cancer celler med samma metoder. Behandling av cancer med kemoterapi är en balansgång där man använder droger för att döda alla cancerceller innan drogen dödar patienten. Varje cancerformRead More