dmsproject.com
Jag förstår inte vår Mellanösternpolitik…
Vi har en feg regering som i praktiken stödjer kvinnoförtryck, utvald terrorism samt motarbetar demokrati i Mellanöstern. Bör vi verkligen välja om dom i kommande val?