dmsproject.com
Hur tänkte ni egentligen?
Hur tänkte ni, alla ni som inte velat se och lyssna på dom som vetat och varnat? Ni som aktivt motarbetat dom som vetat. Blev det så bra som ni ville?