dmsproject.com
Politisk vilja vs politisk handling…
Olof Palme sa en gång att ”politik är att vilja”. Tittar man på dagens politiska arena verkar alla partier ha anammat detta ordagrant medan man missat den självklara fortsättningen. Det…