dmhalo415.eu
Stresu ze školy se dá předcházet
Důležitou roli při přípravě svých dětí na nadcházející školní rok hrají rodiče. Vždy na konci roku přibývá na Lince bezpečí počet hovorů spojených s obavami z nástupu do školy a šikany.