dmhalo415.eu
Plicní klinika FN HK nabídne vyšetření plic a upozorní na nebezpečí chronické obstrukční plicní nemoci ~ PeopleTogether
Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové nabídne lidem bezplatné spirometrické vyšetření plic a současně upozorní...