dmhalo415.eu
Oprava komunikace v ulici V Třešinkách v Náchodě je dokončena
V červenci a srpnu 2019 probíhala oprava místní komunikace V Třešinkách v Náchodě.