dmhalo415.eu
Ministerstvo práce a sociálních věcí zaevidovalo jubilejní 1000. dětskou skupinu
17. září 2019, byla zaevidována dětská skupina s pořadovým číslem tisíc. Dětské skupiny pod záštitou MPSV fungují od roku 2014. Jejich cílem je podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života.