dmhalo415.eu
eNeschopenka: systém se intenzivně testuje, k jejímu fungování se konala opakovaná jednání
Zástupci MPSV a ČSSZ vedli k zavádění a fungování eNeschopenky od března 2019 řadu podstatných jednání, a to i opakovaných, jak se zástupci zaměstnavatelů, tak s lékaři a jejich odbornými sdruženími.