dmc.sk
Stretnutie členov ružencových bratstiev 18.5.2019
V dominikánskom kostole v Košiciach sa dňa 18. mája 2019 uskutočnilo v poradí už dvanáste stretnutie členov ružencových bratstiev.Ruženčiarov, ktorí pricestovali zo všetkých kútov Slovenska, privítal rektor kostola fr. Chryzostom Kryštof OP. Po krátkom príhovore promótora pre ruženec Filipa Ďubeka OP nasledovala modlitba biblického ruženca, ktorú sa modlili zástupcovia miestneho ružencového bratstva Nanebovzatia Panny