dmc.sk
Rozhovor s novým promótorom pre ruženec
Na základe poverenia provinciála Rehole dominikánov Damiána Mačuru sa od novembra 2018 služby promótora pre ruženec na Slovensku ujal brat Filip Ďubek OP (47). Ak chcem niečo zmeniť, začínam od seba Pre mnohých ruženčiarov na Slovensku nie ste úplne neznámy, keďže modlitba ruženca a činnosť RB sú vám blízke, ba aktívne sa zapájate aj do